Đăng bởi: yeseprogram | 06/04/2010

Khái niệm phát triển bền vững

Phát triển bền vững là một khái niệm tương đối rộng và có thể có nhiều cách hiểu khác nhau. Tuy nhiên, một định nghĩa chung nhất đã được đưa ra cho khái niệm phát triển bền vững trong Báo cáo Brundtland như sau:

“Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thế hệ tương lai”

Định nghĩa này mặc dù còn chung chung nhưng đã nhấn mạnh được hai yếu tố quan trọng nhất của phát triển bền vững. Đó là vấn nạn môi trường và mối tương quan của nó với sự phát triển kinh tế; và nhu cầu của sự phát triển đó đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Khái niệm Phát triển bền vững, về cơ bản bao hàm 3 phương diện: Môi trường bền vững, kinh tế bền vững và xã hội bền vững. Để minh họa cho khái niệm này, 3 mô hình sau đã được đưa ra:

Như vậy, về cơ bản, nói đến phát triển bền vững không đơn thuần chỉ là nói về riêng việc bảo vệ môi trường mà còn bao hàm cả phương diện xã hội và kinh tế.

Ba mô hình trên đã minh họa rõ nết điều này. Đó là 3 mặt của một vấn đề, là 3 trụ của một ngôi nhà, là ba hình oval lồng ghép chặt chẽ với nhau và là 3 vấn đề có sự đan xen lẫn nhau.

Để hiểu thêm về cách hiểu về phát triển bền vững trong từng minh họa trên, sử dụng link ở dưới mỗi hình.

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 64 other followers

%d bloggers like this: